Kronológia

 

Évezredek története és kultúrája – az ősrobbanástól korunkig

 

A kétkötetes Kronológia az Univerzum, a Föld és az emberiség történetének eseményeit sorakoztatja fel időrendben, az ősrobbanástól a jelenig. Sokrétű tematikája és praktikus szerkezete lehetővé teszi egy adott időpontban vagy időszakban a politika, a kultúra, a tudományok, a technika fejleményeinek párhuzamos áttekintését, a történeti tények szélesebb összefüggésbe való elhelyezését. A Kronológia első kötete a kezdetektől 1870-ig, a második 1871-től 2006-ig rögzíti az eseményeket.

 

A Kronológia táblázatos formában, témacsoportok szerint tartalmazza a történéseket, amelyek az időskálán a jelen felé haladva először egy (A kezdetektől Kr. e. 10 000-ig), majd két (1. Történelem – 2. Kultúra, technika), végül négy oszlopban (1. Egyetemes történelem – 2. Társadalom, kultúra, művészetek – 3. Tudományok, technika – 4. Magyar történelem, kultúra, tudományok) helyezkednek el. Kr. e. 10 000-ig csak évszám szerinti tagolásban szerepelnek az események, majd külön oszlopban a történelem, illetve kultúra-technika témakörökhöz tartozó ismeretanyag (Kr. u. 894-ig). Kr. u. 895-től, a magyar honfoglalás idejétől négy oszlopba csoportosítottuk a bejegyzéseket: az elsőbe az egyetemes történelem tényei, a másodikba a társadalmi és a kulturális-művészeti élettel kapcsolatos ismeretek kerültek, a harmadikba a tudományok, a technika eredményei, végül a negyedik oszlopba, a magyarországi vagy a magyar történelemmel, kultúrával, művészetekkel, tudományokkal stb. összefüggő, fontosnak tartott események. A Kronológia bővebben merít a Magyarország, illetve a magyarság történetéhez kapcsolódó ismeretanyagból.

 

A mintegy 27 000 kronológiai bejegyzés és közel 3000 színes illusztráció átfogó képet ad bolygónk kialakulásáról, az emberi civilizáció fejlődéséről, megismerteti annak legfontosabb mérföldköveit. A gyorsabb tájékozódást a 2. kötet végén található név- és tárgymutató segíti. A mű megalkotásában részt vevő munkatársak névsora a Közreműködők című oldalunkon tekinthető meg. Tallózás a Mintaoldalak között.

 

 

A Kronológia tekinthető egyfajta „időlexikonnak” is, és ily módon a Magyar Nagylexikon sorrendben 20–21. köteteként megjelent mű a sorozat szerves részét alkotja. A sorozaton belüli viszonylagos önállóságát a két kötet különálló számozása érzékelteti.

 

A Kronológia a Magyar Nagylexikon többi kötetére épül, de önmagában is kerek egészet alkotó, jól használható, megbízható kézikönyv és érdekes olvasmány. Megvásárolható a sorozat többi tagjánál megszokott elegáns bordó (normál) kötésben vagy kék velúrbársony díszkiadásban, valamint a sorozat arculatától független borítóval.