Magyar Nagylexikon A–Z

 

A világ 19 kötetben

 

 

 
A Magyar Nagylexikon kiadása a XX. század utolsó évtizedének és a XXI. század elejének talán legjelentősebb tudományos igényű, összefoglaló-összegző vállalkozása volt. Előkészítésében és megalkotásában a magyar tudományos élet kiváló képviselői, országosan és nemzetközileg elismert szakemberek – szerzők, lektorok, fotósok, grafikusok –, valamint a szerkesztőség munkatársai vettek részt. A lexikon a Magyar Tudományos Akadémia szellemi és erkölcsi támogatásával született meg. A munkát 14 tagú Akadémiai Konzultatív Szerkesztőbizottság segítette, amelynek elnöke a Magyar Tudományos Akadémia mindenkori elnöke volt. Köszönetet mondunk mindazon intézményeknek és magánszemélyeknek,  akik segítséget nyújtottak a Magyar Nagylexikon illusztrációs anyagának összegyűjtéséhez.

 

A mintegy 160 000 címszóban összefoglalt hatalmas ismeretanyag átfogja az egyetemes és a magyar kultúra szinte valamennyi területét, a humán és a természettudományok, a társadalom- és a műszaki tudományok csaknem teljes körét. A lexikon kiemelten foglalkozik a magyarság múltjára és jelenére vonatkozó ismeretekkel. A szócikkekhez kötetenként mintegy ezer (többségében színes) illusztráció (fotó, grafika, ábra stb.) tartozik, amelyek segítik a lexikonban feldolgozott ismeretek megértését.

 

A következő hivatkozásokra kattintva tallózhat a kiemelt mintacikkek között, a kötetek megjelenésének időpontjában született újságcikkekben pedig további érdekességeket talál a lexikonról.

 

A sorozat gerincét 18 alapkötet alkotja. A 19. kötet a sorozat szerkesztése közben eltelt időben keletkezett ismeretekkel frissíti fel a tudástárat, valamint összefoglaló adatsorokat, táblázatokat tartalmaz.

 

Használata nélkülözhetetlen, ha megbízható információra és tájékozódásra van szükség: családi könyvespolcok és könyvtárak egyaránt nélkülözhetetlen kézikönyve, büszkesége.

 

A kötetek megvásárolhatók elegáns bordó (normál) kötésben vagy kék velúrbársony díszkiadásban.

 

2006-ban a sorozat a kétkötetes Kronológiával egészült ki, 2008-ban pedig a háromkötetes Művek Lexikonával vált teljessé.