A kiadó

 

A Magyar Nagylexikon Kiadó az általa megjelentetett kötetekkel és online adattárral a színvonalas ismeretterjesztést, a művelődést kívánja szolgálni. Célunk, hogy megbízható, szakszerű és hiteles tájékoztatást nyújtsunk a legszélesebb olvasóközönség számára az emberi kultúra valamennyi területén. Törekszünk arra, hogy folyamatosan kövessük a tudományok és a technika világában született eredményeket, újdonságokat, és ezeket integráljuk a kiadó adatbázisába, amely fő kiadványunk, a Magyar Nagylexikon sorozat, valamint egyéb lexikonjaink alapjául szolgál. Azon munkálkodunk, hogy a tudásbázisunkban rendszerbe foglalt ismeretek a lehető legnagyobb mértékben lefedjék az egyetemes és a magyar tudomány, technika és művészetek értékeit.

 

A Magyar Nagylexikon Kiadó tudástárának és kiadványainak előkészítésében és létrehozásában mintegy háromezer munkatárs vett részt. Névsoruk közzétételével (lásd az egyes kiadványoknál) is kifejezzük köszönetünket és nagyrabecsülésünket hozzájárulásukért. Köszönetet mondunk mindazoknak az intézményeknek és magánszemélyeknek, akik segítették köteteink megalkotását. Köszönjük a Magyar Nagylexikon előfizetőinek, valamint kiadványaink vásárlóinak a megtisztelő bizalmat kézikönyveink iránt.

 

Cégtörténet

A Magyar Nagylexikon Kiadó Rt. – magántőke bevonásával – 1997-ben jött létre az Akadémiai Kiadó Lexikonszerkesztőségének egy részéből. Alapításának célja az volt, hogy kiteljesítse a megkezdett nagyívű projektet, és befejezze a Magyar Tudományos Akadémia, illetve az Akadémiai Kiadó több évtizedes szakmai előkészítő munkájának eredményeként 1993-ban megindított Magyar Nagylexikon sorozatot, amelynek a kiadása 1996-ban, az 5. kötetnél megtorpant, s minden jel arra mutatott, hogy a Magyar Nagylexikon csonka marad.

 

A Kiadó megalakulását (1997. március) követően évi két kötetet jelentetett meg a lexikonból, és 2004 májusában a 18. kötettel az ábécé végére érve teljessé tette a sorozatot. 2004 novemberében a 19. kötetben a sorozat szerkesztése közben eltelt időben keletkezett ismeretekkel frissítette fel a tudástárat, amelyet összefoglaló adatsorokkal, táblázatokkal is kiegészített.

 

A Magyar Nagylexikon kiadása a XX. század utolsó évtizedének és a XXI. század elejének talán legjelentősebb tudományos igényű összefoglaló-összegző vállalkozása volt. Megalkotásában a magyar tudományos élet kiváló képviselői, országosan és nemzetközileg elismert szakemberek vettek részt. A lexikon a Magyar Tudományos Akadémia szellemi és erkölcsi támogatásával született meg. A munkát 14 tagú Akadémiai Konzultatív Szerkesztőbizottság segítette, amelynek elnöke a Magyar Tudományos Akadémia mindenkori elnöke volt.

 

2004-ben a Magyar Nagylexikon Kiadó elnyerte az Év Kiadója kitüntető címet.

 

A Kiadó ezt követően, 2005. november elején jelentette meg hiánypótló tudástárát, a kétkötetes Általános Kislexikont.

 

2006 novemberében a Magyar Nagylexikon sorozat a Kronológia című kétkötetes művel folytatódott, amely a kezdetektől 2006-ig időrendben haladva, az eseményeket témacsoportok szerint rendezve követi végig a Föld és az emberiség múltját.

 

A Kiadó 2007-ben megindította a Magyar Nagylexikon Kiadó Tudástára című sorozatát. Ennek két tagja jelent meg, a Mindenki Lexikona és az Országok Lexikona.

 

2008. március 20-án ismét új taggal egészült ki a Magyar Nagylexikon sorozat. Megjelent a háromkötetes Művek Lexikona első kötete, amelyet júniusban követett a második, októberben a harmadik kötet.

 

Az internet dinamikus fejlődése újabb kihívást és egyben újabb lehetőséget jelentett kiadónk számára. 2008. október 27. fontos mérföldkő volt cégünk életében, ettől a naptól online is elérhetővé vált a Magyar Nagylexikon 1–19. kötetének anyaga, a Nagylexikon.hu.

 

2010 októbere óta minden felhasználó számára regisztráció nélkül, ingyenesen elérhető a kétkötetes Kronológia online változata.