Sajtóvisszhang

Népszabadság, 2004. november 23.
A teljessé tett A–Z
Megjelent a Magyar Nagylexikon 19. kötete

 

Tavasszal a 18. kötettel már eljutott Z-ig a Magyar Nagylexikon, ám friss teljességéhez még hiányzott valamiféle kiegészítés. Most tizenkétezernél több címszóval és majdnem ezer illusztrációval napvilágot látott a sorozat záródarabja. Várnai Györgyit, a Magyar Nagylexikon Kiadó Rt. vezérigazgatóját és Bárány Lászlóné főszerkesztőt arról kérdeztük, hogy milyen szócikkek és azok miért kerültek be a kiegészítő kötetbe.
Több oka is lehetett – mondták –, hogy egy szócikk benne van a 19. kötetben. Például az, hogy a világ az első kötet megjelenése, 1993 óta nagyon sokat változott. Óriási fejlődésen ment keresztül az elektronika, az űrkutatás és seregnyi más tudományág. Márpedig az új jelenségek mellett egy friss lexikon nem mehet el szótlanul. Ezért került be a kötetbe önálló szócikként egyebeken kívül a genomika, az élőlények sejtjeiben lévő teljes örökítőanyag szerkezetét és feladatát vizsgáló tudományterület – ráadásul úgy, hogy utal az ugyanebben a kötetben lévő, tehát szintén új DNS-csiptechnológia, a bioinformatika, a funkcionális genomika és a farmakogenomika szócikkre. Szerbia és Montenegró 2003-ban lett független ország. Születtek új nemzetközi és hazai intézmények. Hivatalba léptek új miniszterek. Vannak új akadémikusok, Kossuth- és Széchenyi-díjasok.
Első kézbevételre is szembeötlő a kötet összefoglaló táblázatainak nagy száma. Tárgyuk az állatok és növények rendszertanától a legfontosabb ásványokon, Magyarország múzeumain és borvidékein, az ENSZ szakosított szervezeteinek tagországain, a Naprendszer holdjain, nem utolsósorban pedig – kevés híján félszáz oldalon! – az eddigi nyári és téli olimpiák bajnokain és a világ valamennyi országának zászlain keresztül a teljes világörökség-listáig terjed.
A világörökség-listára fölvett nevezetességek egy része önálló szócikket is kapott. Olyanok is, amelyek már a nevük kezdőbetűjét tartalmazó kötet megjelenése előtt is szerepeltek a listán. A Miért nem volt önálló szócikk például a pueblo indiánok őseinek sziklaereszek alatti megannyi XII. századi agyagépítménye? kérdésre a lexikon alkotói azt felelik: a világörökség-gondolat a köztudatban csak a legutóbbi években értékelődött föl annyira, hogy az oda sorolt természeti jelenségeknek, emberi alkotásoknak egy általános lexikonban is számottevő helyük legyen – így most fénykép és tizenöt sornyi szöveg mutatja be Mesa Verdét.
A szócikkek másik nagy csoportja kiegészíti az előző kötetek azonos szócikkeit. A lexikonban szereplő hazai és külföldi személyek közül sokan meghaltak, tudósok, művészek új műveket alkottak. A Bush szócikk immár nem az apáról, hanem a fiúról szól, Kovács Katalin kajak kettesben a 2000-es olimpiai ezüstje mellé Athénban egy aranyat is „összelapátolt”. Egy évtized alatt országok születtek és szűntek meg, némelyiknek módosultak a határai. Minden országnak változott a népessége, módosultak a gazdasági mutatói. Ezeket a változásokat az adott ország összefoglaló táblázatában és a szócikk közelmúltra vonatkozó szövegében találja meg az érdeklődő – a történelmi és a földrajzi jellemzőkért, persze, vissza kell lapozni valamelyik „alapkötetbe”. Ugyanez vonatkozik a világ kétszázezresnél és Európa százezresnél népesebb városaira, valamint valamennyi magyarországi településre.
A szócikkek harmadik típusa arra szolgál, hogy kijavítsa az előző köteteknek azokat az illusztrációs és szöveghibáit, amelyeket a lexikon munkatársai és a szócikkek szerzői észrevettek, illetőleg amelyekre a lexikon forgatói felhívták a szerkesztők figyelmét.
A kiegészítő kötet méltó befejezése a Magyar Nagylexikonnak. Feleletre vár azonban a „Hogyan tovább?” kérdés. Egy nagylexikon megjelenhet változatlan utánnyomásban és bővített, átdolgozott kiadásban, megjelenhetnek egy-egy jól körülhatárolt tárgyról – földrajzról, művészetről, sportról stb. – szóló szócikkek kötetei, kiadhatják valamilyen elektronikus adathordozón, közkinccsé tehető online-változatban (ez utóbbi szinte naprakészen megújítható). A választ ma még korainak tartja Várnai Györgyi és Bárány Lászlóné. Ami bizonyos: a kiegészítő kötet tartalmát átvezetik a megelőző kötetekben szereplő szócikkekre.

 

Daniss Győző